Brownfield lokacije / Leskovac 1

Lokacija 1

KOMPLEKS PROLETER

ul. Sima Pogacarevic br. 5

Kp. broj 6223/5, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 73.132 m²
Površina objekata u osnovi: 19.883 m² 
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Mile Denić, poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 16
   
  Podaci o značajnijim objektima (površina u osnovi):
  Proizvodna hala - 4860.00m²: ,
  Proizvodna hala - 4465.00m², 
  Proizvodna hala - 2668.00m²,
  Farbara - 818.00m²,
  Proizvodna hala - 2930.00m², 
  Radionica - 741.00m²,
  Farbara - 1979.00m²,
  Kancelariski prostor - 153.00m²,
  Administrativna zgrada - 426.00m², spratnost 2+1,
  Skladište 284.00m²
  Objekti su uknjiženi ali nemaju upotrebnu dozvolu.
 • Postojeća infrastruktura:
  Struja postoji na parceli ali je trafo stanica uništena
  Voda, kanalizacija, prilazni put
  Udaljenost od centra grada: 2 km
  Prethodna delatnost: Metalna industrija
  Lokacija se sa zapadne strane naslanja na ul. Sime Pogačarevića, odakle je omogućen direktan pristup. Kompleks je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu.
   
  Napomena:
  Nakon donošenja Zakona o restituciji obustavljena je svaka prodaja nepokretne imovine, jer u bazi Republičke direkcije za imovinu postoje prijave koje se odnose na predmetnu lokaciju. Tačan spisak podnetih prijava, kao i mogući ishod procesa je za sada nepoznat. Shodno tome, prodaja nije moguća do okončanja postupka koji eventualno bude pokrenut pred Agencijom za restituciju. Nakon završetka ovog procesa biće pokrenuta prodaja imovine i okončanje stečajnog postupka.
   

 

Lokacija 2

DP ZELE VELJKOVIĆ

ul. Tekstilna 40

Kp. broj 995/1, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 39.057 m²
Površina objekata u osnovi: 8.797 m² 
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Nikola Pavlović - poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 10
   
  Podaci o značajnijim objektima (površina u osnovi) :
  Upravna zgrada - 427.00 m²
  Proizvodna hala - 5,141.00 m²
  Kantina - 999.00 m²
  Stovarište boja i hemikalija - 284.00 m²
  Ambulanta - 420.00 m²
  Zgrade - 216.00 m²
  Trafo stanica Iikompresorska podstanica - 278.00 m²
  Stara kantina i stovarište - 975.00 m²
   
  Objekti su srednje-solidne konstrukcije , neophodna je mala rekonstrukcija i adaptacija
   
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Potpuno komunalno opremljeno zemljište: struja, voda, telefon, kanalizacija, pristupni put
  Udaljenost od centra grada: 1.5 km
  Prethodna delatnost: tekstilna industrija
  Kroz projekat "Formiranje tehnološko-prehrambenog parka" u ovoj zoni izvršena je potpuna zamena vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ulične rasvete, proširena i asfaltirana glavna saobraćajnica i izgrađeni novi trotoari.
   
  Napomena:
  Objekti koji su u dobrom stanju su izdati u zakup do unovčenja imovine.
  Katastarsku parcelu 995/4 na kojoj DP Zele Veljković ima 50% vlasništva nismo uzeli u razmatranje.

 

 

 

Lokacija 3

DP TRGOPROMET

Ul. Moravska br.13

Kp. broj 2306, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 9.354 m²
Ukupna površina objekata u osnovi: 6.118 m²
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Dragan Pešić – poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata: 6
   
  Podaci o značajnijim objektima:
   
  Magacin - 5.175m²;
  Uprava - 406m²;
  Zanatska radionica - 160m²;
  Magacin br.5 – 301m²;
  Stolarska radionica – 68,00m² (vanknjižno vlasništvo)
  Portirnica – 8,00m² (vanknjižno vlasništvo)
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Struja, voda, telefon, internet, kanalizacija, prilazni put
  Udaljenost od centra grada: 1 km
  Prethodna delatnost: Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
  Ostalo: Kompleks se nalazi u istocnom delu grada, direkno se naslanja na Ul.Moravsku, odakle mu je obezbedjen pristup. On je u potpunosti infrastrukturno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrezu.

 

 

Lokacija 4

AD GALPRES U STEČAJU

 

ul. Sime Pogačarevića

KP br. 6223/8,  KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 9.198 m²
Ukupna površina objekta: 1.106 m²
Vlasništvo nad objektom: AD Galpres u stečaju
Stečajni upravnik:  Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU)
Kontakt:  poverenik ALSU Dejan Petković

 

 
Kod reaktiviranja i transformacije postojećih kompleksa (dogradnja ili nova izgradnja) važi sledeće:
 
Maksimalni indeks zauzetosti parcele: 60% ;
Maksimalni indeks izgrađenosti parcele: 2,2 ;
Maksimalna spratnost:  P+2 (prizemlje i dva sprata);
Tehnološke i saobraćajne površine mogu zauzimati maksimalno 25% parcele;
Zelene površine trebaju zauzimati minimalno 15%.
 
 
Za nove komplekse važi sledeće:
 
Maksimalni indeks zauzetosti parcele: 50% ;
Maksimalni indeks izgrađenosti parcele: 2,0 ;
Maksimalna spratnost: P+2 (prizemlje i dva sprata);
Tehnološke i saobraćajne površine mogu zauzimati maksimalno 25% parcele;
Zelene površine trebaju zauzimati minimalno 15%.