Brownfield lokacije / Leskovac 1

Lokacija 1

KOMPLEKS PROLETER

ul. Sima Pogacarevic br. 5

Kp. broj 6223/5, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 73.132 m²
Površina objekata u osnovi: 19.883 m² 
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Mile Denić, poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 16
   
  Podaci o značajnijim objektima (površina u osnovi):
  Proizvodna hala - 4860.00m²: ,
  Proizvodna hala - 4465.00m², 
  Proizvodna hala - 2668.00m²,
  Farbara - 818.00m²,
  Proizvodna hala - 2930.00m², 
  Radionica - 741.00m²,
  Farbara - 1979.00m²,
  Kancelariski prostor - 153.00m²,
  Administrativna zgrada - 426.00m², spratnost 2+1,
  Skladište 284.00m²
  Objekti su uknjiženi ali nemaju upotrebnu dozvolu.
 • Postojeća infrastruktura:
  Struja postoji na parceli ali je trafo stanica uništena
  Voda, kanalizacija, prilazni put
  Udaljenost od centra grada: 2 km
  Prethodna delatnost: Metalna industrija
  Lokacija se sa zapadne strane naslanja na ul. Sime Pogačarevića, odakle je omogućen direktan pristup. Kompleks je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu.
   
  Napomena:
  Nakon donošenja Zakona o restituciji obustavljena je svaka prodaja nepokretne imovine, jer u bazi Republičke direkcije za imovinu postoje prijave koje se odnose na predmetnu lokaciju. Tačan spisak podnetih prijava, kao i mogući ishod procesa je za sada nepoznat. Shodno tome, prodaja nije moguća do okončanja postupka koji eventualno bude pokrenut pred Agencijom za restituciju. Nakon završetka ovog procesa biće pokrenuta prodaja imovine i okončanje stečajnog postupka.
   

 


View Kompleks PROLETER in a larger map

Lokacija 2

AD GRADITELJ

Ul. Kralja Petra I

Kp. broj 6398/2, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 39.716 m²
Površina objekta u osnovi: 4.513 m²
Vlasništvo: AD Graditelj u stečaju
Kontakt: Branko Mitić - stečajni upravnik

 

 • Podaci o objektima:
   
  Ukupan broj objekata: 10
  Površine objekata u osnovi: 1410m², 927m², 788m², 591m², 445m², 170m².
  Visina krva je pretežno oko 6,00 m. Objekti u kompleksu su gradjeni u različitim periodima.
   

 

 • Postojeća infrastruktura:
   
  Komunalno je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu: struja, voda, kanalizacija
  Udaljenost od centra grada: 1km
  Prethodna delatnost: proizvodnja gradjevinskog materijala

 


View AD Graditelj in a larger map

 

Lokacija 3

DP ZELE VELJKOVIĆ

ul. Tekstilna 40

Kp. broj 995/1, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 39.057 m²
Površina objekata u osnovi: 8.797 m² 
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Nikola Pavlović - poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 10
   
  Podaci o značajnijim objektima (površina u osnovi) :
  Upravna zgrada - 427.00 m²
  Proizvodna hala - 5,141.00 m²
  Kantina - 999.00 m²
  Stovarište boja i hemikalija - 284.00 m²
  Ambulanta - 420.00 m²
  Zgrade - 216.00 m²
  Trafo stanica Iikompresorska podstanica - 278.00 m²
  Stara kantina i stovarište - 975.00 m²
   
  Objekti su srednje-solidne konstrukcije , neophodna je mala rekonstrukcija i adaptacija
   
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Potpuno komunalno opremljeno zemljište: struja, voda, telefon, kanalizacija, pristupni put
  Udaljenost od centra grada: 4km
  Prethodna delatnost: tekstilna industrija
  Kroz projekat "Formiranje tehnološko-prehrambenog parka" u ovoj zoni izvršena je potpuna zamena vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ulične rasvete, proširena i asfaltirana glavna saobraćajnica i izgrađeni novi trotoari.
   
  Napomena:
  Objekti koji su u dobrom stanju su izdati u zakup do unovčenja imovine.
  Katastarsku parcelu 995/4 na kojoj DP Zele Veljković ima 50% vlasništva nismo uzeli u razmatranje.

 


View DP Zele Veljković in a larger map

 

Lokacija 4

AD MONTAŽA 

ul. Božidara Veličkovića 

Kp. broj 600/1, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 24.223 m²
Površina objekta u osnovi: 4.104 m²
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Mile Denić - poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 3
   
  Podaci o objektima:
  Hala za proizvodnju i montažu - 2.924 m²
  Upravna zgrada - 1.159 m²
  Trafo stanica - 21 m²
   
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Potpuno komunalno opremljeno zemljište: struja, voda, telefon, kanalizacija, pristupni put
  Udaljenost od centra grada: 2km
  Kompleks se nalazi u istočnom delu grada. Kompleks se direkno naslanja na ul. Jadransku sa koje mu je omogućen direktan pristup. Potpuno je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu.
  Napomena: Jedan deo objekata je izdat u zakup. Slobodan prostor za zakup je 600 m² u proizvodnoj hali i 500 m² u upravnoj zgradi. Prostor u upravnoj zgradi ima izdojeno brojilo za obračun potrošnje električne energije.
  Dostupna snaga trafo stanice je 100 kW.

 


View AD Montaža in a larger map

Lokacija 5

DP TRGOPROMET

Ul. Moravska br.13

Kp. broj 2306, KO Leskovac
Ukupna površina zemljišta: 9.354 m²
Ukupna površina objekata u osnovi: 6.118 m²
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt: Dragan Pešić – poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata: 6
   
  Podaci o značajnijim objektima:
   
  Magacin - 5.175m²;
  Uprava - 406m²;
  Zanatska radionica - 160m²;
  Magacin br.5 – 301m²;
  Stolarska radionica – 68,00m² (vanknjižno vlasništvo)
   
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Struja, voda, telefon, internet, kanalizacija, prilazni put
  Udaljenost od centra grada: 1 km
  Prethodna delatnost: Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
  Ostalo: Kompleks se nalazi u istocnom delu grada, direkno se naslanja na Ul.Moravsku, odakle mu je obezbedjen pristup. On je u potpunosti infrastrukturno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrezu.

 


View DP Trgopromet in a larger map