Brownfield / Vučje

 

DP TEKSTILNA INDUSTRIJA VUČJE

 

ul. Koste Stamenkovića 18, Vučje

Kp. br. 1447 i 1466 KO Vučje
Ukupna površina zemljišta: 46.782 m²
Ukupna površina objekta u osnovi:  22.427  m²
Vlasništvo: Državno vlasništvo 100% / Ministarstvo privrede
Kontakt:  Dragan Pešić – poverenik stečajnog upravnika

 

 • Ukupan broj objekata na lokaciji: 33
   
  Podaci o objektima na Kp. Br 1447 KO Vučje:
   
  Proizvodna hala dorade – 1.721 m²
  Proizvodna hala tkačnice – 3.778 m²
  Proizvodna hala farbara – 394 m²
  Proizvodna hala predionica – 784m²
  Proizvodna hala končanje – 235m²
  Proizvodna hala farbara – 677m² u osnovi (Pr+Sp, ukupno 1354m²)
  Proizvodna hala vlačara – 3070m² 
  Proizvodna hala kamgarn – 217m² 
  Proizvodna hala končanje – 2380m² 
  Proizvodna hala, glavna predionica (vanknjižno vlasništvo) - 3000m² u osnovi (Pr+Sp, ukupno 3800m²)
  Upravna zgrada – 402m² u osnovi (Pr+Sp+Pot, ukupno 1072m²)
  Ostale pomoćne zgrade i magacini – 24m², 50m², 32m², 61m², 61m², 58m², 649 m², 420m², 24m²
  Trafostanica – 63 m²
   
  Podaci o objektima na Kp. Br 1446 KO Vučje:
   
  Proizvodna hala – 1456m²
  Proizvodna hala regeneracija – 185m²
  Kotarnica – 475m² (merenje na terenu – 950m²)
  Hidrofor – 48 m²
  Ostale pomoćne zgrade i magacini – 415m², 192m², 59m², 670m², 245m², 185m², 232m², 189m²
  Fabrički dimnjak 20m² u osnovi, koji nije upisan u bazu katastarskog operata
 • Postojeća infrastruktura:
   
  Struja na parceli postoji ali je isključena
  Voda na parceli postoji ali je isključena
  Kanalizacija, prilazni put
  Udaljenost od centra Leskovca: 15 km
  Prethodna delatnost: Proizvodnja tkanina
   
  Napomena:
   
  Nakon donošenja Zakona o restituciji obustavljena je svaka prodaja nepokretne imovine, jer u bazi Republičke direkcije za imovinu postoje prijave koje se odnose na predmetnu lokaciju. Tačan spisak podnetih prijava, kao i mogući ishod procesa je za sada nepoznat. Shodno tome, prodaja nije moguća do okončanja postupka koji eventualno bude pokrenut pred Agencijom za restituciju.  Nakon završetka ovog procesa biće pokrenuta prodaja imovine i okončanje stečajnog postupka.