Greenfield lokacije

Lokacija 1

ZELENA ZONA

 • Površina cele zone: 971.500,00 m²
 • Površina infrastrukturno opremljenog dela zone: 427.736,00 m
 • Status razvijenosti: opremljena
 • Indeks izgrađenosti parcele: max 1,5;
 • Indeks zauzetosti parcele: max 60%
 • Trenutni stepen zauzetosti parcele: 0%
 • Zelene površine: min 15%
 • Dozvoljeni broj spratova: Spratnost objekata se utvrđuje lokacijskim uslovima u skladu sa tehnološkim zahtevima; objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode.
 • Zabranjena je izradnja svih objekata koji ugrožavaju dominantnu namenu.
 • Tip vlasništva: Grad Leskovac
 • Trenutne infrastrukture: U okviru zone 4 - celina 4a, Nova "zelena"/zapadni deo je deo infrastrukturno opremljen. Usvojen je Plan generalne regulacije 16 i predstavlja deo Zone predviđen za razvoj prehrambene industrije. Usvojen je Plan generalne regulacije 16 i u okviru njega regulisan prostor Zelene zone.
 • Planska dokumentacija: Plan Generalne Regulacije 16 za blokove 54,85 i 86 definiše pravila gradnje za celinu 4a u okviru Zelene zone kao celine za koju nije potrebna izrada Plana detaljne regulacije.
 • Planirana namena lokacije: Dozvoljena je izgradnja objekta dominantne namene - privređivanje ( mala i srednja preduzeća, industrijska proizvodnja ( laka industrija ), skladišta, servisi, uslužne i komercijalne delatnosti, mešovito poslovanje ).


View Zelena zona in a larger map

 

Lokacija 2

DUVANSKA INDUSTRIJA

 • Površina: 22.395,00m²
 • Tip vlasništva: privatno
 • Trenutne infrastrukture: neizgradjena, postoji mogućnost infrastrukturnog opremanja
 • Planirana namena lokacije: gradjevinsko


View Duvanska industrija in a larger map

Lokacija 3

GALPRES

 • Površina: 12.962,00m²
 • Status razvijenosti: opremljena
 • Indeks izgradnje: max 1,2
 • Indeks iskorišćenosti: max.60%
 • Trenutni stepen zauzetosti: 0%
 • Dozvoljeni broj spratova: spratnost P+2
 • Tip vlasništva: državno
 • Trenutne infrastrukture: neizgradjeno, postoji mogućnost infrastrukturnog opremanja
 • Planirana namena lokacije: mešovite delatnosti


View Galpres in a larger map

 

Lokacija 4

08-004 Ljuba Nenadovic

 • Katastarski broj 6223/15
 • Površina: 2.338,00 m²
 • Status razvijenosti: opremljena  
 • Indeks izgradnje: 1,0
 • Indeks iskorišćenosti - 40%
 • Trenutni stepen zauzetosti: 0%
 • Dozvoljeni broj spratova: P+2
 • Tip vlasništva: državno
 • Opis lokacije: maksimalna površina prizemnog objekta 935,2, maksimalna povrsina svih etaža 2338 m2
 • Trenutne infrastrukture: Infrastrukturna opremljenost: postoji mogućnost priključenja
 • Planirana namena lokacije: centralne delatnosti

Lokacija 5

08-003 Ljuba Nenadovic

 • Katastarski broj 6223/17
 • Površina: 1.971,00 m²
 • Status razvijenosti: opremljena  
 • Indeks izgradnje: 1,0
 • Indeks iskorišćenosti - 40%
 • Trenutni stepen zauzetosti: 0%
 • Dozvoljeni broj spratova: P+2
 • Tip vlasništva: državno
 • Opis lokacije: maksimalna površina prizemnog objekta 788.4 m2, maksimalna povrsina svih etaža 1971 m2
 • Trenutne infrastrukture: Infrastrukturna opremljenost: postoji mogućnost priključenja
 • Planirana namena lokacije: centralne delatnosti

Lokacija6

SEVERNA ZONA

 • Katastarski broj 934/2,943,944/3,945
 • Tip vlasništva: Grad Leskovac
 • Površina: 41.022,00m²
 • Planski osnov: Plan generalne regulacije 15
 • Pravila gradnje:

  • indeks zauzetosti parcele je maks. 50%;
  • indeks izgrađenosti parcele maks. 2;
  • spratnost maks. P+2;
  • tehnološke i saobraćajne površine maks. 25%;
  • zelene površine min. 15%;
 • Trenutna infrastruktura: postoji mogućnost priključenja
 • Planirana namena lokacije: mešovite delatnosti
 • Napomena: Urađena parcelacija KP vr. 945 KO Leskovac ( površina 6472m²)

Lokacija7

NJIVA I KLASE

 • Tip vlasništva: DP Poljoprivreda
 • Površina: 13.350,00m²
 • Broj parcele: 2087
 • Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području.