Lokacije koje grad daje u zakup

Lokacija 1

AD TEKSTILNA INDUSTRIJA TIG

 

Lokacija: “AD "TIG"Grdelica
Ulica: Radnička 1, Grdelica
Katastarski broj: Kp.br. 113,134,213 KO Grdelica
Ukupna površina objekta: 8.663,00 m²
Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac
 

 

 • Podaci o hali
 • Broj objekata: 6
 • Značajni objekti:
 • Magacin sirovine (757 m²);
 • Radionica  (494 m²);
 • Upravna zgrada (436 m²);
 
 • Postojeća infrastruktura:
 • struja
 • voda
 • telefon
 • internet
 • kanalizacija
 • kolovoz 
 • železnička pruga 
 • Udaljenost od centra grada: 17 km
 • Prethodna delatnost: Proizvodnja tkanina
 • Ostalo: Iz stecajne mase je izdvojeno je  8663m2  sve upisano u LN 420 KO Grdelica , koji su sada Vlasnistvo Republičke direkcije za imovinu  I prenešeni su na čuvanje I korišćenje gradu Leskovcu.

 

Lokacija 2

 
AD DANILO BOŠKOVIĆ 

 

 

Lokacija: “AD "Danilo Bošković"Grdelica
Ulica: Radnička bb, Grdelica
Katastarski broj: Kp.br 3509/1, 3509/2, 3557/3 KO Grdelica
Ukupna površina: 18.186,00 m²
Ukupna površina objekta: 5.200,00  m²
Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac
 

 

 • Podaci o hali:
 • Značajni objekti:
 • Zgrada drvne industrije 
  (1453 m²,908 m²,782 m², 549 m² )
 • Objekat veličine 782 m2, potpuno je rekonstruisan, sa sopstvenom toplanom, ugadjenim kaloriferima i novim instalacijama.
 • Objekat je u odličnom stanju, nema dodatnih ulaganja.
   
 • Postojeća infrastruktura:
 • struja
 • voda
 • kanalizacija
 • kolovoz
 • železnička pruga
 • Udaljenost od centra grada: 17 km
 • Prethodna delatnost: Proizvodnja tkanina
 • Ostalo: Na jedinstvenoj parceli AD "Danilo Bošković" nalazi se 13 objekata, objekti su preko Direkcije za imovinu vraćeni gradu Leskovcu na korišćenje.

Lokacija 3

TEHNOMAŠINA

 

Lokacija: “TEHNOMAŠINA”
Adresa: Ulica Stanoja Glavaša
Katastarski broj: Kp.br. 9268/1 KO Leskovac
Ukupna površina: 9.139 m²
Ukupna površina objekta: 2.142 m²
Vlasništvo: Republička direkcija za imovinu – pravo korišćenja Grad Leskovac
 

 

 • Podaci o hali
 • Broj objekata: 9
  Značajni objekti:
  Pomoćne  zgrade - 697m²,237m², 183m².
 • Postojeća infrastruktura:
 • struja
 • voda
 • kanalizacija
 • kolovoz
 • Udaljenost od centra grada: 1 km
 • Prethodna delatnost: Proizvodnja poljoprivrednih mašina
 • Ostalo: Kompleks je komunalno opremljen i povezan na gradsku infrastrukturnu mrežu.