Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Leskovca (LAPZ) predstavlja izraz lokalne politike zapošljavanja i osnovni je instrument sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja grada Leskovca. Ovim dokumentom se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja u 2018. godini, odnosno programi i mere koji će se sprovoditi u gradu radi održanja ili povećanja zaposlenosti odnosno smanjenja nezaposlenosti. 

Izrada LAPZ pravno je zasnovana na članu 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10 i 38/15). 

LAPZ za 2018. godinu je u punoj saglasnosti sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011.-2020. godina i Nacionalnim Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu. Nacionalnom strategijom zapošljavanja definisani su sledeći strateški pravci i prioriteti: 

1. Podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja;

2. Unapređenje ljudskog kapitala i veće socijalno uključivanje;

3. Unapređenje institucija i razvoj tržišta rada;

4. Redukovanje dualnosti na tržištu rada.

LAPZ grada Leskovca doprinosi ostvarivanju opšteg cilja Nacionalne strategije zapošljavanja koji glasi: povećanje zaposlenosti. 

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Leskovca izrađuje GU Leskovac - Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, uz aktivno učešće Lokalnog saveta za zapošljavanje i u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje- filijala Leskovac i ostalim zainteresovanim stranama.

  LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA 2018.