Profil grada Leskovca

Sa 144.206 stanovnika i 4.226 preduzeća, grad Leskovac je regionalni privredni centar i strateška tačka za slobodnu trgovinu sa zemljama jugoistočne Evrope, članicama CEFTA i EU. Grad je logistički odlično povezan – kroz Leskovac prolazi panevropski Koridor X (Autoput E75) i međunarodni pružni pravac Budimpešta – Beograd – Niš – Skoplje - Atina. Udaljenost od međunarodnog aerodroma u Nišu je svega 45 km.

Leskovac ima dugu preduzetničku tradiciju i dinamičan MSP sektor, a najrazvijenije grane privrede su hemijska, prehrambena, tekstilna, i drvno-prerađivačka. Zahvaljujući razvijenom sistemu srednjeg i višeg obrazovanja i značajnim ljudskim resursima (više od 20.000 nezaposlenih), grad može da ponudi kvalitetnu radnu snagu po izuzetno konkurentnim cenama od 392 evra mesečno – koliko iznosi prosečna bruto plata u Leskovcu.  Investitorima su na raspolaganju infrastrukturno opremljena industrijska zona, braunfild lokacije ukupne površine od 251.000 m², kao i paket finansijskih podsticaja – umanjenje cene zemljišta i do 7,000 € po radniku i druge olakšice. Strani investitori kao što su Yura, Porr Werner & Weber, Actavis, Bonafarm group, Falke i Jeanci potvrđuju da je Leskovac zaista grad sa povoljnim poslovnim okruženjem.

LJUDSKI RESURSI

Radna snaga: 59.476 (ekonomski aktivno) Obrazovna struktura: 9,95% visoka i viša škola, 64,27% srednja škola, 25,78% osnovna škola i manje Obrazovni profili. Škole i fakulteti: Tehnološki fakultet, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Visoka škola za tekstil, stručne srednje škole u oblasti poljoprivrede, tekstila, mašinstva,  elektrotehnike, saobraćaja, medicine, ekonomije, hemije, trgovine i ugostiteljstva, gimnazija.  Broj nezaposlenih: 20.774, stopa nezaposlenosti 38,35% Prosečna bruto plata: 392 € mesečno.

LOKALNA PRIVREDA

Broj preduzeća: 958 privrednih društava i 3.268 preduzetnika. Veličina preduzeća: 81,36% mikro, 14,55% malih, 3,64% srednjih i 0,45% velikih preduzeća Dominantne grane privrede: Prehrambena industrija, prerada drveta, tekstilna industrija,  hemijska industrija, trgovina. Najveće domaće kompanije: Jugprom (prerada i konzerviranje voća i povrća), Mesokombinatpromet (prerada mesa), DCP-hemigal (proizvodnja parfema i toaletnih preparata) Najvažniji strani investitori: Yura korporacija (automobilska industrija, Južna Koreja), Actavis (farmaceutska industrija, Island), Porr Werner&Weber (zbrinjavanje i tretman otpada, Austrija), Bonafarm group (mlečni proizvodi, Mađarska), Falke Serbia (tekstilna industrija, Nemačka), Jeanci Serbia (tekstilna industrija, Turska), Auto stop interiors (tehnički i industrijski tekstil, Grčka).

SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

Autoput (Koridor X): Direktan pristup autoputu E-75 Magistralni putevi: M-9 (veza sa Bugarskom) Železničke linije (Koridor X): Direktan pristup kraku Koridora X E-85 (Salcburg-Beograd-Leskovac-Skoplјe-Solun) Luke: Luka Beograd – udaljenost 279 km Aerodromi: Aerodrom u Beogradu – udaljenost 288 km, aerodrom u Nišu – udaljenost 47 km, aerodromi u Skoplju i Sofiji – udaljenost 150 km.

INDUSTRIJSKA ZONA

Veličina i namena 971.500 m² (42 ha komunalno opremljeno), građevinsko zemljište Vlasnička struktura 100% vlasništvo grada Infrastruktura Vodovod, kanalizacija, struja visokog napona, pristupni put Lokacija 4 km od centra, 200 m od magistralnog puta, 7 km od autoputa, 4 km od žel. stanice. Cena i uslovi pribavljanja Zakup na 99 godina / kupovina, licitacija. Lokalne olakšice i podsticaji - 7.000 € po radniku za više od 200 radnih mesta, 30% manja naknada za građevinsko zemljište za jednokratno plaćanje.

 

PREUZMITE PROFIL GRADA LESKOVCA