Zelena zona

Zelena zona  je nova industrijska zona u vlasništvu grada Leskovca, površine 971.500m2, formirana  u cilju obezbeđivanja novih investicija u prehrambenu industriju i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i bolji plasman poljoprivrednih proizvoda sa cele teritorije Jablaničkog okruga.Pod poljoprivrednim površinama u Jablaničkom okrugu nalazi se 143.000 hektara. Šira okolina oko reke Morave pretvorena je u veliki povrtarski region, poznat po proizvodnji paprike, paradajza, krompira i drugih povrtarskih kultura. Dalji razvoj Zelene zone predstavlja formiranje poljoprivredne berze u istočnom delu zone, kao podsticaj udruživanju i saradnji sa privrednim kapacitetima u Zelenoj zoni.

Magistralni put M1 deli Zonu na dva dela. Zapadni deo Zone je površine 427.736m2 i potpuno je infrastrukturno opremljen.

Lokacija Zelene zone u odnosu na Koridor 10 i magistralni put M1

 

  Udaljenost lokacije

  Centar grada (km)

  4

  Aerodrom (km)

  45

  Autoput (km)

  7

  Policijska stanica (km)

  5

  Magistralni put (km)

  0

  Vatrogasna stanica (km)

  5

  Železnička stanica (km)

  2

  Bolnica

  6

Zelena zona nalazi se 7km od koridora 10, na putu I reda prioriteta broj 1. Udaljenost od međunarodnih aerodroma je:od Niša45km, od Sofije150 km, od Skoplja160km, od Beograda288km, a od Soluna320 km.

 

Finansijski aspekt infrastrukturnog opremanja Zelene zone

Infrastrukturno opremanje odvijalo se kroz dve faze. U I fazi, infrastruktura je dovedena do zone, dok je u II fazi urađena sekundarna infrastruktura, tj. sprovođenje infrastrukture do parcela predviđenih za izgradnju novih proizvodnih  kapaciteta. Projekat je finansiran iz  sredstava Republike Srbije, EU PROGRESa i grada Leskovca.

Prva i druga faza infrastrukturnog opremanja su završene. Izgrađena unutrašnja infrastruktura u Zelenojzoni je priključena na spoljnu  infrastrukturu. Izgradnja kružnog toka za priključivanje na magistralni put je u toku.

     

Regulacioni planovi i uslovi za gradnju 

Pravila gradnje u delu 4a, namenjenom novim investicijama u prerađivačke kapacitete, definisana su Planom generalne regulacije 16 i za ovaj deo nije predviđena izrada Plana detalјne regulacije.

Dozvoljena je izgradnja objekta dominantne namene: skladišta (hladnjače, sušare, špedicioni centri i ostalo) i prehrambena industrija (u funkciji prerade i distribucije pre svega poljoprivrednih proizvoda);

Dozvolјava se izgradnja pratećih namena koje su kompatibilne sa osnovnom - uslužne delatnosti – saobraćaj (u funkciji distribucije i izvoza polјoprivrednih proizvoda), mešovito poslovanje, zelenilo i objekti prateće saobraćajne i komunalne infrastrukture;

  • indeks zauzetost parcele – max 40%;
  • indeks izgrađenosti parcele  - max 1,5;
  • maksimalna spratnost P+2, objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehničke i  hidrotehničke prirode
  • tehničke  i saobraćajne površine max. 30%
  • zelene površine min. 30%

Zabranjena je izgradnja svih objekata koji ugrožavaju dominantnu namenu.

Status zemljišta: poljoprivredno zemljište u gradjevinskom reonu.

Napomena: U okviru zone 4 - Celina 4a - Nova "zelena“ zona / zapadni deo / nalazi se zona sanitarne zaštite III gde važe posebna pravila uređenja i građenja.

Strateški pristup u daljem razvoju Zelene zone

  • Usvojen “Plan razvoja agro–industrijskog parka Zelena zona za period 2013-2023”
  • Usvojen “Akcioni plan Zelene zone”
  • Definisani kriterijumi za dodelu zemljišta
  • Raspisan Javni poziv za investitore da ulažu u Zelenu zonu
  • Uradjen predlog plana parcelacije za zelenu zonu