GIS Grada Leskovca

U sredu, 24. maja 2017. godine održana je završna konferencija projekta „Povećanje atraktivnosti za investiranje kroz funkcionalan geografsko informacioni sistem – GIS“ . Na konferenciji su se medijima obratili gradonačelnik Leskovca, dr Goran Cvetanović i menadžer projekta, dipl. inž. urb. Ivana Joksimović, glavni gradski urbanista.

Gradonačelnik Cvetanović je, između ostalog, obrazložio značaj uvođenja GIS-a za proces jačanja kapaciteta lokalne samouprave, efikasnije planiranje i efektivnije upravlјanje resursima, za unapređenje  postojećih procedura i stvaranje povolјnog poslovnog okruženja za nove investicije. 
 
Projekat  finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, a realizuje grad Leskovac preko Odelјenja za društvene delatnosti i ekonomski razvoj, u saradnji sa JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“. 
Ukupan budžet projekta: 102.325,00 Eura
 
Kako doći do podataka?
 
Korisnicima je omogućeno korišćenje veb GIS aplikacija i pristup delu GIS baze grada Leskovca na intternet strani grada:
 
 
Šta sadrži GIS grada Leskovca?
 
Aplikacije za prezentaciju braunfild lokacija, koja će biti proširena prezentacijom grinfild lokacijama i prikazom planiranih radnih zona u okviru obuhvata Prostornog plana grada Leskovca. 
Svaki građanin pretragom može pronaći svu plansku dokumentaciju za traženu lokaciju kao i podatke o infrastrukturi, vlasništvu i objektima za braunfild lokacije namenjene privređivanju. 
 
Aplikacije za prikaz i javni pristup važećoj planskoj dokumentaciji na kojoj je prezentovan GUP grada Leskovca, a do kraja 2017. se očekuje prezentacija ostale planske dokumentacije.