Novi Program "Stanovi su naša kuća"

Na 39.sednici Gradskog veća usvojena je Odluka o utvrđivanju Programa "Stanovi su naša kuća".

Ovom Odlukom  se predviđa bespovratno sufinansiranje aktivnosti na tekućem održavanju i unapređenju svojstava stambenih zgrada, obezbeđuje zaštita stambenog fonda, očuvanje ambijentalnih celina, pobolјšanje životnih uslova i kulture stanovanja, zaštita javnog interesa, povećanje tržišnog efekta, povećanje vrednosti stanova i produženje veka trajanja zgrade.
 
Sredstva za namene utvrđene ovom Odlukom, obezbeđuju se u Budžetu grada Leskovca u godišnjem iznosu od 5.000.000,00 dinara, odnosno za petogodišnji period Programa ukupan iznos od 25.000.000,00 dinara.
 
Izbor zgrada, odnosno stambenih ulaza koji će se sređivati u okviru Programa, vršiće se putem Javnog poziva, koji će biti objavlјen  u narednom periodu nakon usvajanja na sednici Skupštine grada Leskovca, sa svim potrebnim uslovima i kriterijumima.