Javni poziv HELP-a i grada Leskovca

Poziv zainteresovanim licima koja žele da pokrenu posao ili razviju poslovnu delatnost da prisustvuju prezentacijama projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana“, koji realizuje nemačka nevladina organizacija HELP i Grad Leskovac.

Prva prezentacija zakazana je za petak, 23. 06.2017.  u 11h, u skuštinskoj sali grada Leskovca, Pana Đukića 9-11 Leskovac
 
Plan narednih prezentacija:
 
28.06.2017. 11h - Dom kulture Vučje, Koste Stamenkovića bb. Vučje
03.07.2017. 11h - Dom kulture Grdelica, 29.Novembra 1. Grdelica Varoš
07.07.2017. 11h - Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda 6. Leskovac
12.07.2017. 11h - Brestovac, Dom kulture
17.07.2017. 11h - Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, Leskovačkog odreda 6. Leskovac
 
Ukoliko neko nije u mogućnosti  da prisustvuje nijednoj prezentaciji, informacije o projektu I aplikaciju za učešće, može preuzeti u Kancelariji za lokalni razvoj gradske uprave Leskovac. ( Trg Revolucije 45. II sprat)