Ljubinkin novi život

Grad Leskovac je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije obezbedio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000  dinara za realizaciju Programa pomoći porodicama interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala.

Grad Leskovac je učestvovao sopstvenim sredstvima u iznosu od 5% od ukupnog iznosa za realizaciju ovog programa. Komisija sastavljena od predstavnika nadležnih službi Grada uz stručnu podršku : Povereništva za izbeglice i migracije u Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj i Odeljenja za javne nabavke Gradske uprave Leskovac,  realizovala je navedeni program kojim je obuhvaćeno 11 porodica interno raseljenih lica  nastanjenih na teritoriji grada Leskovca. Vrednost građevinskog paketa po porodici iznosi do 550.000  dinara, a ukupna vrednost građevinskog materijala za 11 porodica iznosi 3.182.040  dinara.
Ljubinka Ilić iz  sela Žitinja opština Vitina je 1999. godine izbegla sa Kosova i Metohije. Šest godina je boravila u izbegličkom kolektivnom smeštaju u Bujanovcu sa celom svojom porodicom . Trenutno živi u Stopanju sa sinom, snajom i njihovo troje maloletne dece : Ivanom, Marijom i  najmlađim Lazarom,  koji je rođen u izbeglištvu.  Ljubinkin muž  je umro 2004. godine  a ona je , po rasformiranju kolektivnih centara , kupila plac i započela izgradnju sopstvene kuće u Donjem  Stopanju . Izgradili su kuću do prve ploče i tu su stali . Za dovršetak kuće nisu imali sredstava pa im je pomoć Komesarijata i grada Leskovca dobrodošla,  jer im je gazda u kući u kojoj žive kao podstanari nagovestio da će uskoro morati da se isele . Od Komesarijata su dobili građevinski paket  u maksimalnom iznosu od 550.000 dinara da bi zimu  mogli  da dočekaju u dovršenoj sopstvenoj kući i pod sopstvenim krovom.  Građevinski paket čine : građa za krovnu konstrukciju, prozori, vrata, laminat, pločice za dovršetak kupatila. 
 
Ljubinka Ilić se zahvalila Komesarijatu  i gradu Leskovcu na pomoći u ime svih interno raseljenih porodica. Rekla je da bi želela da se više nikada ne seli i da mirno živi u svojoj kući jer u Žitinju su sve srpske kuće zapaljene i tamo više nema gde da se vrati.
 
Žaklina Cvetković , iz Povereništva za izbeglice i migracije grada Leskovca je, na konferenciji za medije koja je održana ispred započete Ljubinkine kuće, naglasila da se ovaj ali i drugi programi za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije nastavljaju. Ove i narednih godina nastaviće se postojeći programi ali će fokus biti na programima  koji će pomagati trajno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje porodica koje su 1999. godine izbegle sa Kosova i Metohije.