Energetska sanacija Centra za socijalni rad

Gradsko veće   je na 49. sednici,  kojom je predsedavao gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović,  donelo odluku o odobravanju 574.828,80 dinara  Centru za socijalni rad, na ime izrade  projektne dokumentacije  za dobijanje građevinske dozvole, rekonstrukciju i energetsku sanaciju Centra,  kao i izradu projekta za  izvođenje stabilnog sistema za dojavu požara za objekat Centra za socijani rad.

Trenutno se  u  Leskovcu izvode radovi na rekonstrukciji i sanaciji  objekta Ustanove za odrasle i starije, izvode se radovi na rekonstrukciji  zgrade odeljenja za infektivne bolesti Opšte bolnice u Leskovcu kao i radovi na energetskoj sanaciji i adaptaciji Osnovne škole „Josif Kostić“, rekao je na sednici gradskog veća,  šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalani razvoj Bojan Tojaga. Ovo je još jedan veliki projekat  u energetskoj sanaciji  objekata javne namene koji su u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijane zaštite.
 
Gradsko veće je , na sednici održanoj 20. novembra u velikoj sali Skupštine grada,  dalo saglasnost na Odluku o odobravanju  i finansiranju  programa u oblasti sporta. Ovom odlukom finansiraće se  programi u oblasti sporta  kojima se  zadovoljavaju  potrebe i interesi građana iz budžeta za 2018. godinu, u visini od 55 miliona dinara. Finansijski su podržani programi koji svojim kvalitetom doprinose  razvoju i promociji sporta grada Leskovca.
 
 
Gradsko veće je, takođe, donelo  odluku da  korisnici  novčane socijalne pomoći  budu oslobođeni od plaćanja troškova usluge pomoći i nege u kući.  U Pravilniku  o organizaciji usluge pomoći i nege u kući , kao  i kriterijumima i merilima  za učešće korisnika  u troškovima usluge i nege  , do sada se ta usluga naplaćivala  180 dinara po satu.