Elektrifikacija polja

Grad Leskovac preko Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, uz finansijsku podršku  Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije  je pokrenuo proces pripreme projektno tehničke dokumentacije za realizaciju projekta “ Elektrifikacije polja“ pet Vodokorisničkih udruženja na teritoriji grada Leskovca. 

Šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Bojan Tojaga obišao je poljoprivredne parcele i održao prvi radni sastanak  u selu Radonjica sa članovima  Udruženja korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača  „ Radonjička reka “ na kome je  prezentovao projekat i dao odgovore na pitanja budućih korisnika ovog projekta.  Podeljeni su radni zadaci predsedniku Udruženja, kako bi se u što kraćem roku došlo do kompletiranja projektno tehničke dokumentacije i dobijanja rešenja za izvođenje radova. Na teritoriji sela Radonjica nalazi se 112 Ha obradive površine sa pretežnom kulturom voća . Za  realizaciju ovog projekta prijavljeno je do sada 62 korisnika – vlasnika parcela , sa ukupnom površinom oko 50 Ha.