Elektrifikacija polja u Šarlincu

Sastanak Udruženja korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača „Oaza“ Šarlince, održan je u selu Šarlincu, na kome je šef odeljenja za Društvene delatnosti i lokalni razvoj Bojan Tojaga prezentovao projekat Elektrifikacija polja i dao odgovore na pitanja budućih korisnika ovog projekta.

Na teritoriji Katastarske opštine Šarlince nalazi se 750 ha komasiranog zemljišta sa pretežnom kulturom povrtarstvo i delom voćarstva koja u poslednje vreme  dobija sve više na značaju. Za realizaciju ovog projekta prijavljeno je do sada 40 korisnika sa ukupnom površinom obradivog zemljišta na oko 50 ha.