Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti

Poziv zainteresovanim licima koji žele da pokrenu ili razviju poslovnu delatnost da prisustvuju prezentaciji projekta Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana koju realizuje Help-Hilfe zurSelbsthilfe e.V. i grad Leskovac, a finansira nemačka vlada.

Prednost za dobijanje grantova u vidu dodele opreme u visini do 2400 evra imaju nezaposleni, osobe sa invaliditetom, mladi, žene i pripadnici nacionalnih manjina.
 
Prezentacije projekta gde će zainteresovani moći da dobiju aplikacioni formular i postave sva pitanja vezano za prijavu, održaće se u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju sa početkom u 10 časova i to:
 
U sredu, 11.04.2018. godine
U petak 13.04.2018. godine
U sredu 18.04.2018. godine
U petak 20.04.2018. godine
 
Sve detalje o projektu kao i prijavne formulare možete dobiti na gore navedenim prezentacijama.
 
Prijavni formulari će biti dostupni online na Help-ovom sajtu: www.help-serbia.org.rs