Prva obuka za zavarivanje u Tehničkoj školi „Rade Metalac“

Jedna od aktivnih mera zapošljavanja koju projekat Podsticanje zapošljavanja mladih uspešno primenjuje je pružanje kratkoročnih stručnih obuka koje polaznicima omogućavaju sticanje veština za rad na određenom poslu. 
Upravo takva obuka započela je 10. aprila u trening centru Tehničke škole „Rade Metalac“, u Leskovcu, za mlade zavarivače i to za dva postupka, MIG MAG i TIG, koja će trajati do polovine maja meseca.
 
Nakon izraženog velikog interesovanja za pohađanje obuke i izvršenog procesa selekcije odabrano je osam kandidata koji su stekli uslove da pohađaju prvu po redu obuku za zavarivanje u Tehničkoj školi „Rade Metalac“.
Obuka će trajati do 17. maja a nakon završene obuke budući mladi zavarivači dobiće i međunarodno priznate sertifikate.