Revizija Akcionog plana Programa razvoja grada Leskovca 2015.-2020.

Radne grupe za strateške ciljeve: urbanizam, razvoj i unapređenje životne sredine, društvene delatnosti- socijalnu politiku i zdravstvo, započele su 24.maja 2018. godine, proces Revizije Akcionog plana Programa razvoja  grada Leskovca  2015.-2020. godine.

Prvi sastanci radnih grupa održani su u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju. Zadatak  radnih grupa je da se redefinišu predloženi, a  do sada nerealizovani projekti, utvrdi precizno vreme i konkretni nosioci realizacije . Otvorena je mogućnost da se predlažu i novi projekti .
Naime, Gradsko veće grada Leskovca je na 59. sednici održanoj 10. aprila 2018. godine  donelo odluku o pokretanju procedure revizije Akcionog plana Programa razvoja grada Leskovca od  2015.-2020. godine. 
Odlukom Gradskog veća imenovan je radni tim za realizaciju  postupka revizije  Akcionog plana. 
Program razvoja sa akcionim planom donet je u okviru programa EXCHANGE 4 koji je finansirala Evropska unija  a koji je sproveden preko Stalne konferencije gradova i opština. 
Revizija  Akcionog plana  radi se po nalogu Skupštine grada Leskovca  koja je,  posle usvajanja Izveštaja o realizaciji Programa razvoja  za 2016. godinu,   definisala da je potrebna  revizija Akcionog plana zbog strukturnih i statusnih promena u  organizovanju gradske uprave i nekih javnih preduzeća i ustanova . Umesto više samostalnih gradskih uprava formirana je jedinstvena Gradska uprava,  Agencija za lokalni ekonimski razvoj i Centar za ekonomiku domaćinstva „Danica Vuksanović„ su prestali da postoje  a Direkcija za urbanizam i izgradnju grada funkcioniše u drugačijem formatu .