Nastavljen rad na reviziji Akcionog plana

Radne grupe  za strateške ciljeve : javna uprava i budžet,  društvene delatnost - obrazovanje, kultura, sport i mladi, privreda i lokalni razvoj , nastavile su sa radom  proces Revizije  Akcionog plana Programa razvoja  grada Leskovca  2015-2020. godine . Revizija Akcionog plana započeta je 24.5.2018. godine radom radnih grupa za urbanizaciju, razvoj i unapređenje životne sredine , socijalnu politiku i zdravstvo u okviru strateškog cilja  društvene delatnosti.   

 Sastanci radnih grupa održani 24. i 25. maja 2018. godine  u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju  . Odlukom Gradskog veća imenovan je radni tim za realizaciju  postupka revizije  Akcionog plana.   Za koordinatora radnog tima određen je Bojan Tojaga , šef odelenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj  a koordinatori radnih grupa su : Saša Mladenović, Maja Kocić, Đorđe Stanković, Jelena Živković i Jovan Jović .

Zadatak  radnih grupa je da se redefinišu predloženi , a  do sada nerealizovani projekti,   utvrdi precizno vreme i konkretni nosioci realizacije  . Otvorena je mogućnost da se predlažu i novi projekti . 
 
Naime, Gradsko veće  grada Leskovca je na 59. sednici održanoj 10. aprila 2018. godine  donelo odluku o pokretanju procedure revizije Akcionog plana Programa razvoja grada Leskovca od  2015-2020. godine. 
 
Program razvoja sa akcionim planom donet je u okviru programa EXCHANGE 4 koji je finansirala Evropska unija  a koji je sproveden preko Stalne konferencije gradova i opština. 
 
Revizija  Akcionog plana  radi se po nalogu Skupštine grada Leskovca  koja je,  posle usvajanja Izveštaja o realizaciji Programa razvoja  za 2016. godinu,   definisala da je potrebna  revizija Akcionog plana zbog strukturnih i statusnih promena u  organizovanju gradske uprave i nekih javnih preduzeća i ustanova .
 
Umesto više samostalnih gradskih uprava formirana je jedinstvena Gradska uprava,  Agencija za lokalni ekonimski razvoj i  Centar za ekonomiku domaćinstva „Danica Vuksanović „ su prestali da postoje  a Direkcija za urbanizam i izgradnju grada funkcioniše u drugačijem formatu .