Raspisani javni pozivi za realizaciju programa/mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Grad Leskovac uz tehničku podršku Nacionalne službe zapošljavanja raspisuje sledeće javne pozive: Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2018. godini, Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini.

Zarealizaciju navedenih programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalnim akcionim planomzapošljavanjagrada Leskovca za2018. godinuu gradskom budžetu planiranoje13miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava po raspisanim javnim pozivima je od  18.06.2018. godinedo 29.06.2018. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti ispod klikom na ime dokumenta:

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksau 2018. godini

Zahtev za učešće u program stručna praksa – 2018

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2018. godinu

Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje 2018

Nesubvencionisane delatnosti - samozapošljavanje osoba sa invaliditetom 2018

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Prijava za sprovođenje javnog rada - 2018