Stručna praksa sa prosečnom ocenom 9 i više

Grad Leskovac uz tehničku podršku Nacionalne službe zapošljavanja raspisuje Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa sa prosečnom ocenom 9 i više u 2018. godini.  Za realizaciju navedenog programa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Leskovca za 2018. godinu u gradskom budžetu planirano je 5 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava po raspisanom javnom pozivu je od  25.06.2018. godinedo 31.07.2018. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti ispod klikom na ime dokumenta:

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa  sa prosečnom ocenom 9 i više u 2018. godini

Zahtev za učešće u programu stručna praksa sa prosečnom ocenom 9 i više – 2018