Sanacija krovnog pokrivača u OŠ "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici

Šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, gospodin Bojan Tojaga, predstavio je danas predstavnicima medija izvedene  radove na školskom objektu u OŠ ,, Vuk Karadžić'' u Velikoj Grabovnici.

Projekat  je realizovan sredstvima budžeta lokalne samouprave. U okviru tekućeg  održavanja  izvršena je sanacija kompletnog krovnog pokrivača koji podrazumeva  zamenu dotrajalih nosećih greda i nosećih letvi, zamenu crepa odnosno pokrivača i postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka.

Ukupna vrednost radova iznosi 1.365.642,60 dinara sa PDV-om. Radove je izvodila Firma  AD ,, Crna Trava'' iz Leskovca a radovi su izvedeni u okvirnom roku za izvođenje radova u skladu sa ugovorom.