Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. Godini. Program javnih radova predviđa odobravanje sredstava za angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe nezaposlenih – filijala Leskovac i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuju Grad Leskovac i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Leskovac na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je pet meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se angažuju po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Rok za podnošenje prijava za sprovođenje javnih radova je od 23.11.2018. godine do 07.12.2018. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva i Prijavu za sprovođenje javnih radova možete preuzeti na sledećim linkovima:

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA - 2018.