Proaktivna politika u oblasti socijalne zaštite

Odelјenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave grada Leskovca je svečanim uručenjem ugovora, koje je 29. 03. 2017. godine lično uručio Gradonačelnik grada Leskovca dr Goran Cvetanović, okončalo proceduru raspodele sredstava, koja su Odlukom o budžetu grada za 2017. godinu opredelјena na ime dotacija u oblasti socijalne zaštite.

Zaštitna ograda oko OŠ "Trajko Stamenković"

Danas je potpisan Ugovor o izgradnji zaštitne ograde oko dvorišta OŠ “Trajko Stamenković“ u Leskovcu. Zaštitna ograda će biti izgrađena oko školskog objekta i terena za male sportove.

Nove svlačionice u Gornjem Krajincu

U sredu, 29. marta 2017. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji svlačionica u Gornjem Krajincu. Projektovani objekat će biti izgrađen kao slobodnostojeći, sa bruto površinom od 60 kvadratnih metara. Postojanje i funkcionalnost objekta opravdana je i činjenicom da će objekat imati 9 prostorija sa posebnim namenama.

Odobreni projekti u oblasti kulture

Podrška projektnom finansiranju i sufinansiranju u oblasti kulture od strane lokalne samouprave i Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj je afirmacije čitave naše sredine, povećanje odgovornosti svih njenih činilaca i definisanje dugoročnog stava i odnosa prema kulturi i umetnosti.