Mladi pčelari ponovo u Vrnjačkoj banji

Vođenje službene korespodencije, organizacija službenih sastanaka ili putovanja, vođenje knjiga, održavanje web stranica, formalna, neformalna, verbalna i neverbalna komunikacija samo su deo sadržaja obuke Poslovni sekretar/sekretarka o kojoj su mladi pčelari Jablaničkog okruga diskutovali na prvom delu trodnevnog treninga koji se od 30. marta do 01. aprila održao u Vrnjačkoj Banji, u cilju unapređivanja kapaciteta, razvoja poslovanja i organizacije samih udruženja.

Poslovne obuke za mlade pčelare/ke

Mladi pčelari/ke sa teritorije Jablaničkog okruga su u Vrnjačkoj Banji, od 23.-25. marta prošli kroz obuku u oblasti razvoja poslovanja. Putem ove obuke, kao i niza prethodnih, naši mladi su imali mogućnost da steknu dragocena saznanja koja im mogu koristiti u boljem pozicioniranju njihovih udruženja i proizvoda na tržištu rada.

Projekti u oblasti socijalne zaštite

Gradonačelnik grada Leskovca dr Goran Cvetanović je 16.03.2018. godine, u svečanoj sali Skupštine grada, uručio ugovore o finansiranju/sufinansiranju projekata u oblasti socijalne zaštite, koji će se realčizovatui u prvoj polovini 2018. godine.