Sportistima ugovori o finansiranju

U Okviru godišnjeg programa finansiranja, gradonačelnik grada Leskovca dr Goran Cvetanović uručio je Ugovore sportskim klubovima i organizacijama za tekuću godinu. Iz budžeta grada Leskovca, nakon realizovanog Konkursa, sportskim klubovima i organizacijama, njih 108, dodelјeno je ukupno 55.000.000,00 dinara.

Podrška razvoju kulture

Ugovore o realizaciji programa i projekata u oblasti kulture, koji će biti finansirani i sufinansirani iz budžeta grada Leskovca u 2017.godini, danas je svečano uručio podnosiocima projekata gradonačelnik grada Leskovca, dr Goran Cvetanović.

Proaktivna politika u oblasti socijalne zaštite

Odelјenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave grada Leskovca je svečanim uručenjem ugovora, koje je 29. 03. 2017. godine lično uručio Gradonačelnik grada Leskovca dr Goran Cvetanović, okončalo proceduru raspodele sredstava, koja su Odlukom o budžetu grada za 2017. godinu opredelјena na ime dotacija u oblasti socijalne zaštite.

Zaštitna ograda oko OŠ "Trajko Stamenković"

Danas je potpisan Ugovor o izgradnji zaštitne ograde oko dvorišta OŠ “Trajko Stamenković“ u Leskovcu. Zaštitna ograda će biti izgrađena oko školskog objekta i terena za male sportove.