Nove svlačionice u Gornjem Krajincu

U sredu, 29. marta 2017. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji svlačionica u Gornjem Krajincu. Projektovani objekat će biti izgrađen kao slobodnostojeći, sa bruto površinom od 60 kvadratnih metara. Postojanje i funkcionalnost objekta opravdana je i činjenicom da će objekat imati 9 prostorija sa posebnim namenama.

Odobreni projekti u oblasti kulture

Podrška projektnom finansiranju i sufinansiranju u oblasti kulture od strane lokalne samouprave i Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj je afirmacije čitave naše sredine, povećanje odgovornosti svih njenih činilaca i definisanje dugoročnog stava i odnosa prema kulturi i umetnosti.

Ulaganje u budućnost

U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, gradonačelnik dr Goran Cvetanović uručio je ugovore poslodavcima i budućim pripravnicima, koji će biti uključeni u program stručne prakse po javnim pozivima iz 2016. godine.

Prezentacija programa "Pokreni se za posao"

Obaveštavamo Vas da će se u četvrtak, 23.02.2015. godine sa početkom u 12h u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, ul. Leskovačkog odreda br. 6.  (preko puta OS „Svetozar Marković“),  održati prezentacija programa „Pokreni se za posao“.