Usvojen rebalans budžeta

Na 53. sednici Gradskog veća  grada Leskovca  održanoj 20. decembra 2017. godine, usvojen je rebalans budžeta za 2017. kao  i predlog odluke o ukidanju Centra za ekonomiku domaćinstva “ Danica Vuksanović“. Odlukom o izmeni i dopuni odluke o budžetu  grada Leskovca  ukupni prihodi i rashodi  grada se usklađuju na iznosu od 3.889.988.000 dinara.

Delegacije EU u školi Trajko Stamenković

Šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, Štefen Hudolin, obišao je u petak, 15.12.2017.godine, osnovnu školu „Trajko Stamenković“ u Leskovcu. Razlog posete bio je praćenje rezultata i održivosti projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi Trajko Stamenković u Leskovcu, kroz energetsku obnovu objekta“, koji su finasijski podržale Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES. U poseti školi danas je bio i Grem Tindal, menadžer programa Evropski PROGRES sa svojim timom. 

Sanacija sanitarnog čvora

Radovi na sanaciji sanitarnog čvora  u srednjoj  školi " Svetozar Krstić -Toza" u Vučju  su uspešno okončani   u  ugovorom predviđenom roku. Prethodio im je  postupak javne nabavke  po javnom pozivu i izvršenom izboru ponuđača sa najpovoljnijom ponudom.

Uskoro prvi investitor na Zelenoj zoni

Bojan Tojaga, šef odelenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave, u direktnom uključenju za prvi program RTS-a 12.12.2017. godine, najavio je sklapanje ugovora sa stranim investitorom koji će uložiti 25 miliona eura na parceli od  6 hektara Zelene zone, industrijske zone koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Leskovca a 7 km je udaljena od koridora 10.