Manastir Sveti Jovan u Jašunji

Jasunja 01Ugovor o izvodjenju radova na izgradnji potpornog zida, u Velikoj porti manastira Sveti Jovan u Jašunji, potpisan je 7. juna 2013. godine u prostorijama ALER-a. Ugovor su potpisali - direktor ALER-a, Bojan Tojaga, u ime naručioca  radova i Todorka Živković, direktorica GZZ Pionir, kao predstavnik  izvodjača radova.

Zapažen nastup u Milanu

Milano 02U specijalnom  sajamskom izdanju FOCUS SPECIALE EIRE 2013. na vrlo istaknutom  mestu se nalazi tekst o Agenciji za lokalni ekonomski razvoj, promociji preduzetništva i investicionih potencijala grada Leskovca.

Dopunjen Program poslovanja

Sala SK LESkupština grada Leskovca je,  na sednici održanoj 5. juna 2013. godine, većinom glasova usvojila izveštaj o radu Agencije za lokalni ekonomski razvoj za 2012. godinu kao i odluku o dopuni  Programa poslovanja ALER-a za 2013. godinu.

Sajam EIRE u Milanu

Sajam Expo Italia Real Estate - Milano 01EIRE  se, ove godine, održava u Milanu od 4. do 6. juna 2013. godine. EIRE je jedan od vodećih sajmova nekretnina koji, svake godine, okuplja veliki broj italijanskih i medjunarodnih predstavnika.