SOS telefon za žrtve nasilja

SOS telefon sl01U prostorijama ALER-a 25.1.2013.godine održan je sastanak  radne grupe za pripremu projekta SOS TELEFON za žrtve nasilja.

Analiza ponude i tražnje

zelena zona - nastavak saradnjeU Agenciji za lokalni ekonomski razvoj održan je medjupartnerski sastanak predstavnika USAID-a, EU PROGRES-a i ALER-a o nastavku saradnje na Projektu Zelena zona. 

Zelena zona

Zelena zona  je nova industrijska zona u vlasništvu grada Leskovca, površine 971.500m2, formirana  u cilju obezbeđivanja novih investicija u prehrambenu industriju i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i bolji plasman poljoprivrednih proizvoda sa cele teritorije Jablaničkog okruga.Pod poljoprivrednim površinama u Jablaničkom okrugu nalazi se 143.000 hektara. Šira okolina oko reke Morave pretvorena je u veliki povrtarski region, poznat po proizvodnji paprike, paradajza, krompira i drugih povrtarskih kultura. Dalji razvoj Zelene zone predstavlja formiranje poljoprivredne berze u istočnom delu zone, kao podsticaj udruživanju i saradnji sa privrednim kapacitetima u Zelenoj zoni.

Magistralni put M1 deli Zonu na dva dela. Zapadni deo Zone je površine 427.736m2 i potpuno je infrastrukturno opremljen.

Lokacija Zelene zone u odnosu na Koridor 10 i magistralni put M1

 

  Udaljenost lokacije

  Centar grada (km)

  4

  Aerodrom (km)

  45

  Autoput (km)

  7

  Policijska stanica (km)

  5

  Magistralni put (km)

  0

  Vatrogasna stanica (km)

  5

  Železnička stanica (km)

  2

  Bolnica

  6

Zelena zona nalazi se 7km od koridora 10, na putu I reda prioriteta broj 1. Udaljenost od međunarodnih aerodroma je:od Niša 45km, od Sofije 150 km, od Skoplja 160km, od Beograda 288km, a od Soluna 320 km.

 

Finansijski aspekt infrastrukturnog opremanja Zelene zone

Infrastrukturno opremanje odvijalo se kroz dve faze. U I fazi, infrastruktura je dovedena do zone, dok je u II fazi urađena sekundarna infrastruktura, tj. sprovođenje infrastrukture do parcela predviđenih za izgradnju novih proizvodnih  kapaciteta. Projekat je finansiran iz  sredstava Republike Srbije, EU PROGRESa i grada Leskovca.

Prva i druga faza infrastrukturnog opremanja su završene. Izgrađena unutrašnja infrastruktura u Zelenoj zoni je priključena na spoljnu  infrastrukturu. Izgrađen je kružni tok za priključivanje na magistralni put.

     

Regulacioni planovi i uslovi za gradnju 

Pravila gradnje u delu 4a, namenjenom novim investicijama u prerađivačke kapacitete, definisana su Planom generalne regulacije 16 i za ovaj deo nije predviđena izrada Plana detalјne regulacije.

Dozvoljena je izgradnja objekta dominantne namene: privređivanje ( MSP, industrijska proizvodnja - laka industrija, skladišta, servisi, uslužne i komercijalne delatnosti, mešovito poslovanje). 

Dozvolјava se izgradnja pratećih namena koje su kompatibilne sa osnovnom - uslužne delatnosti – saobraćaj (u funkciji distribucije i izvoza polјoprivrednih proizvoda), mešovito poslovanje, zelenilo i objekti prateće saobraćajne i komunalne infrastrukture;

 • indeks zauzetost parcele – max 60%;
 • indeks izgrađenosti parcele  - max 1,5;
 • maksimalna spratnost utvrđuje se lokacijskim uslovima;
 • tehnološke  i saobraćajne površine: min 15%;
 • zelene površine: min. 15%

Zabranjena je izgradnja svih objekata koji ugrožavaju dominantnu namenu.

Status zemljišta: poljoprivredno zemljište u gradjevinskom reonu.

Urađen Projekat parcelacije.

Pravila gradnje u celini 4b istočni deo - agro zona.

Dozvoljena je izgradnja objekata dominantne namena - skladišta ( hladnjače, sušare, špedicioni centar, administrativni objekti i drugo ) i prehrambena industrija u funkciji prerade i distribucije poljoprivrednih proizvoda.

 • indeks zauzetost parcele – max 40%;
 • indeks izgrađenosti parcele  - max 1,5;
 • maksimalna spratnost P+2;
 • manipulativne  i saobraćajne površine max. 30%
 • zelene površine 30%

Strateški pristup u daljem razvoju Zelene zone

 • Usvojen “Plan razvoja agro–industrijskog parka Zelena zona za period 2013-2023”
 • Usvojen “Akcioni plan Zelene zone”
 • Definisani kriterijumi za dodelu zemljišta
 • Raspisan Javni poziv za investitore da ulažu u Zelenu zonu
 • Uradjen Plan parcelacije za zelenu zonu