Usvojen završni račun

uo februarNa 23. sednici Upravnog odbora ,održanoj 28.februara 2013. godine, usvojen je Završni račun Agencije za lokalni ekonomski razvoj za 2012.godinu.

Inovativnost za primer

Bratislava 01U okviru realizacije treće komponente projekta  "Inovacije u funkciji novih radnih mesta", koji je finansijski podržan od strane programa PBILD, delegacija grada Leskovca na čelu sa gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem boravila je na studijskom putovanju  u Republici Slovačkoj od 18 do 22. februara 2013.godine.

Usvojeni predlozi Agencije

gradsko vece 01Na sedmoj  sednici Skupštine grada, održanoj 25.februara 2013. godine, usvojeni su: Program poslovanja  Agencije za 2013. godinu, Plan razvoja agro-industrijskog parka Zelena zona za period od 2013. do 2023. godine, Predlog odluke o usvajanju  Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou kao i Informacija o uskladjenosti programa rada gradskih uprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova sa strateškim  dokumentima grada Leskovca.

Prioritet - nova radna mesta

Prioritet  - nova radna mestaSastanak  predstavnika ALER-a i Nacionalne službe zapošljavanja, kao pripremni dogovor oko realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, održan  je 22. februara 2013. godine. Istog dana započeta je obuka zaposlenih u Agenciji za  sprovodjenje  ovog  projekta.