Inovativnost za primer

Bratislava 01U okviru realizacije treće komponente projekta  "Inovacije u funkciji novih radnih mesta", koji je finansijski podržan od strane programa PBILD, delegacija grada Leskovca na čelu sa gradonačelnikom dr Goranom Cvetanovićem boravila je na studijskom putovanju  u Republici Slovačkoj od 18 do 22. februara 2013.godine.

Usvojeni predlozi Agencije

gradsko vece 01Na sedmoj  sednici Skupštine grada, održanoj 25.februara 2013. godine, usvojeni su: Program poslovanja  Agencije za 2013. godinu, Plan razvoja agro-industrijskog parka Zelena zona za period od 2013. do 2023. godine, Predlog odluke o usvajanju  Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou kao i Informacija o uskladjenosti programa rada gradskih uprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova sa strateškim  dokumentima grada Leskovca.

Prioritet - nova radna mesta

Prioritet  - nova radna mestaSastanak  predstavnika ALER-a i Nacionalne službe zapošljavanja, kao pripremni dogovor oko realizacije Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, održan  je 22. februara 2013. godine. Istog dana započeta je obuka zaposlenih u Agenciji za  sprovodjenje  ovog  projekta.

Prezentacija Zelene zone u Nišu

prezentacija zelene zone site2Agencija za lokalni ekonomski razvoj je , u ime grada Leskovca, učestvovala u predstavljanju  medjuopštinskog programa razvoja agrobiznisa i prezentovala koncept razvoja Zelene zone. Forum je održan 19. februara 2013.godine u Nišu.