Analiza ponude i tražnje

zelena zona - nastavak saradnjeU Agenciji za lokalni ekonomski razvoj održan je medjupartnerski sastanak predstavnika USAID-a, EU PROGRES-a i ALER-a o nastavku saradnje na Projektu Zelena zona. 

Zelena zona

Zelena zona  je nova industrijska zona u vlasništvu grada Leskovca, površine 971.500m2, formirana  u cilju obezbeđivanja novih investicija u prehrambenu industriju i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i bolji plasman poljoprivrednih proizvoda sa cele teritorije Jablaničkog okruga. Pod poljoprivrednim površinama u Jablaničkom okrugu nalazi se 143.000 hektara. Šira okolina oko reke Morave pretvorena je u veliki povrtarski region, poznat po proizvodnji paprike, paradajza, krompira i drugih povrtarskih kultura. Dalji razvoj Zelene zone predstavlja formiranje poljoprivredne berze u istočnom delu zone, kao podsticaj udruživanju i saradnji sa privrednim kapacitetima u Zelenoj zoni.

Lokacija Zelene zone u odnosu na Koridor 10 i magistralni put M1

 

  Udaljenost lokacije

  Centar grada (km)

  4

  Aerodrom (km)

  45

  Autoput (km)

  7

  Policijska stanica (km)

  5

  Magistralni put (km)

  0

  Vatrogasna stanica (km)

  5

  Železnička stanica (km)

  2

  Bolnica

  6

Zelena zona nalazi se 7km od koridora 10, na putu I reda prioriteta broj 1. Udaljenost od međunarodnih aerodroma je: od Niša 45km, od Sofije 150 km, od Skoplja 160km, od Beograda 288km, a od Soluna 320 km.

 

Finansijski aspekt infrastrukturnog opremanja Zelene zone

Infrastrukturno opremanje odvijalo se kroz dve faze. U I fazi, infrastruktura je dovedena do zone, dok je u II fazi urađena sekundarna infrastruktura, tj. sprovođenje infrastrukture do parcela predviđenih za izgradnju novih proizvodnih  kapaciteta. Projekat je finansiran iz  sredstava Republike Srbije, EU PROGRESa i grada Leskovca.

Prva i druga faza infrastrukturnog opremanja su završene. Izgrađena unutrašnja infrastruktura u Zelenoj zoni je priključena na spoljnu  infrastrukturu. Izgrađen je kružni tok za priključivanje na magistralni put.

     

Pravila uređenja

Prema Planu generalne regulacije 16 

Zona 4: Obuhvata severni deo bloka 85 i zadržava granicu opisanu u oceni postojećeg stanja. Zona je podeljena osovinom državnog puta prvog reda br.1 Niš – Skoplje na celine 4a i 4b. Namenjena je radnoj zoni – „Zelena zona“ (istočni i zapadni deo) u okviru koje će se formirati pojedinačni kompleksi i to:

U celini 4a (zapadni deo) namenjeni proizvodno-poslovnim delatnostima, kao i kompatibilnim sadržajima, a u celini 4b (istočni deo) namenjeni skladištenju i distribuciji pretežno voća i povrća, kao i kompatibilnim sadržajima.

Celokupno područje zone predstavlja građevinsko zemljište.

Pravila građenja

Zona 4 – Celina 4a – Nova „zelena“ zona / zapadni deo - proizvodno-poslovna zona

Dozvoljena je izgradnja objekata, dominantne namene – privređivanje ( mala i srednja preduzeća, industrijska proizvodnja (laka industrija), skladišta, servisi, uslužne i komercijalne delatnosti, mešovito poslovanje)

Dozvoljava se izgradnja pratećih namena koje su kompatibilne sa osnovnom – zelenilo i objekti prateće saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Dalja razrada prostora i unapređivanje zone vrši se prema sledećim pravilima:

·       indeks zauzetost parcele - max 60%;

·       spratnost  objekata utvrđuje se lokacijskim uslovima, u skladu sa tehnološkim zahtevima; objekti mogu  imati  podrumske ili suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode;

·       tehnološke  i saobraćajne površine -  min 15%; ukoliko ne postoji potreba za tehnološkim površinama, one mogu preći u kategoriju površina namenjenih za izgradnju objekata;

·       zelene površine -  min. 15%

Zabranjena je izgradnja svih objekata koji ugrožavaju dominantnu namenu.

Zona 4 – Celina 4b – istočni deo – agro zona

Dozvoljena je izgradnja objekata dominantne namena - skladišta ( hladnjače, sušare, špedicioni centar, administrativni objekti i drugo ) i prehrambena industrija u funkciji prerade i distribucije poljoprivrednih proizvoda.

·      indeks zauzetost parcele – max 40%;

·      indeks izgrađenosti parcele  - max 1,5;

·      maksimalna spratnost P+2;

·      manipulativne  i saobraćajne površine max. 30%

·      zelene površine 30%

Za celinu 4b potrebna je dalja urbanistička razrada PDR-a