Konkurs za mlade talente 2015

Posted in Javni pozivi i konkursi

Grad Leskovac i Agencija za lokalni ekonomski razvoj raspisuje javni poziv za finnasijsku podršku mladim talentima za osvojene nagrade na republičkim medjunarodnim takmičenjima i olimpijadama, u oblasti nauke i obrazovanja, olimpijskog sporta, kulture i umetnosti, kao i usavršavanje mladih.

Pravo se može ostvariti jednom godišnje iz samo jedne oblasti.

Poziv za prijavu je otvoren do kraja godine.

Pravo na finansijsku podršku imaju talenti od 10 do 28 godina. Iznosi koji se dodeljuju su: 30 000 dinara za usavršavanje mladih, na osnovnim, master i doktorskim studijama (prosek 9,0), 30 000 dinara za osvojeno prvo mesto na navedenim takmičenjima iz kalendara Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno 20 000 za drugo i 10 000 dinara za treće mesto.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom može se predati u Agenciji za lokalni ekonomski razvoj lično ili poštom na sledeću adresu: Trg Revolucije 45, 16000 Leskovac, sa naznakom: “PODRŠKA ZA TALENTE – NE OTVARATI”

Informacije na sajtu: www.aler.rs
Telefon: 016/216-961

Obrazac za prijavu ............................................................... Preuzeti OVDE:
Odluka o finansijskoj pomoci za 2015. god. ......................... Preuzeti OVDE: