Stanovi su naša kuća

Cilj Programa "Stanovi su naša kuća" je viši nivo kvaliteta života građana kroz jačanje kapaciteta lokalne zajednice u uspostavljanju komunalnog reda u stambenim zgradama, čime se obezbeđuje zaštita stambenog fonda, očuvanje ambijentalnih celina, poboljšanje životnih uslova i kulture stanovanja, zaštita javnog interesa u skladu sa zakonom, povećanje tržišnog efekta, povećanje vrednosti stanova, produženje veka trajanja zgrade.

 

Poziv se odnosi na Skupštine zgrada kao pravna lica na teritoriji grada Leskovca i to u ekstra zoni.

 

Sem potrebnih uslova za učešće, napominjemo da su kriterijumi koji će biti bodovani za izbor stambenog ulaza sledeći: starost zgrade, broj stanova, vrednost radova i vrsta radova.

 

Održavanje stambenih ulaza je u javnom interesu. Pravni osnov za zakonito korišćenje zgrade i stanova je pravo svojine i pravo zajedničke nedeljive celine.

 

Najveći benefit Programa Stanovi su naša kuća jeste podizanje nivoa svesti o važnosti upravljanja stambenom zgradom. Komunalna kultura podrazumeva zadržavanje afirmativnih odnosa sa našim specifičnostima, ali i odricanje od ružnih navika. Stanovanje podrazumeva želju za edukacijom, međutolerantni odnos stanara ka humanijoj komunikaciji i dobrim vibracijama. Komunalna kultura je više od tehničkog rešavanja problema. Ona je stanje duha jednog grada, zbog čega građani zaslužuju sistemsku podršku.

 

Sve potrebne informacije o pravu učešća, načinu finansiranja, uslovima i postupku za učešće u realizaciji projekta, kao i kriterijume za rangiranje možete naći OVDE.