Prijavna dokumentacija

Sled koraka koje Skupštine zgrada sa statusom pravnog lica treba da naprave da bi učestvovale u Javnom pozivu za program „Stanovi su naša kuća“

         1. Preuzimanje prijavne dokumentacije se vrši u ALER-u, Trg revolucije 45, II sprat (zgrada osmospratnice), radnim danima od 10-14h u kancelariji br. 10 ili na sajtu www.aler.rs , www.gradleskovac.org

         2. Podnošenje zahteva ALER-u za izradu Predmera i predračuna radova ponuđenih sa ček liste (ček lista se može preuzeti OVDE ili u prostorijama ALER-a)

         3. Sa stručnim licem, koje će izvršiti izradu predmera i predračuna radova, zaokružavanjem birate radove na prijavnom obrascu (prijavu možete preuzeti OVDE) čija ukupna vrednost ne prelazi maksimalni iznos od 220 000 dinara sa pdv-om, (200 000 dinara je učešće ALER-a, 20 000 dinara je učešće stanara) .

        4. Pribavljanje sledeće dokumentacije za dokaz ispunjenosti uslova i proveru kriterijuma predviđenih Javnim pozivom:

 

4.1.

Uverenje Gradske uprave za urbanizam i stambeno- komunalne poslove o konstituisanoj Skupštini zgrade i izabranom predsedniku

kopija

4.2.

PIB (Potrvda o izvršenoj registraciji)

kopija

4.3.

Matični broj (Obaveštenje o razvrstavanju – Izvod iz registra)

kopija

4.4.

Potvrda o otvaranju računa u banci

kopija

4.5

Odluka Skupštine zgrade o učešću stanara od 10%

original

4.6.

Predmer i predračun radova

original

 

4.7.

Potvrda o starosti zgrade (potvrda iz JP DOM ili upotrebna dozvola ili validni dokument koji dokazuje najstariji datum postojanja zgrade, podnet od ovlašćenog predstavnika zgrade)

original

4.8

Ugovor o održavanju stambene zgrade

kopija

4.9.

Ugovor o održavanju higijene u stambenoj zgradi

kopija

4.10.

Potvrda o broju stanova po ulazu (iz JP Dom ili dr. institucije)

original

 

 

       5. Popunjavanje prijavnog obrasca (možete ga preuzeti OVDE)

       6. Podnošenje prijavne dokumentacije u zatvorenoj koverti Agenciji za lokalni ekonomski razvoj radnim danima od 10 do 14 časova ili poštom na adresu Agencija za lokalni ekonomski razvoj, Trg revolucije 45, drugi sprat (zgrada osmospratnice), sa naznakom na koverti ''Prijava za Program Stanovi su naša kuća''- NE OTVARATI.

      NAPOMENA: Za svaki stambeni ulaz podnosi se i boduje posebna prijavna dokumentacija

      7. Obaveštavanje učesnika programa o ishodu prijave na Javni poziv obaviće se nakon objavljenih rezultata Javnog poziva na sajtu ALER-a,

      8. Poziv predstavnicima izabranih ulaza na potpisivanje ugovora sa ALER-om.

      9. Uplata 10% učešća Skupštine zgrade na žiro račun ALER-a (naveden u ugovoru). 

 

 

OBRASCI