PLANOVI

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA INPLEMENTACIJE GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU

        ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU

        ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA

 

PLAN INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU

        ODLUKA O USVAJANJU PLANA

 

PLAN IMPLEMENTACIJE GRADA LESKOVCA ZA 2017. GODINU

     ODLUKA O USVAJANJU PLANA

 

PLAN INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU

     ODLUKA O USVAJANJU PLANA

 

PLAN IMPLEMENTACIJE GRADA LESKOVCA ZA 2016. GODINU

     ODLUKA O USVAJANJU PLANA

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA LESKOVCA ZA 2014.-2018. GODINU

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA LESKOVCA ZA 2014.-2018. GODINU

      IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA LESKOVCA ZA 2014. GODINU

      IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU

     ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA

 

PLAN IMPLEMENTACIJE ZA 2015. GODINU

     ODLUKA O USVAJANJU PLANA

     IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA IMPLEMENTACIJE ZA 2015. GODINU

 

PLAN INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA 

     ODLUKA O USVAJANJU PLANA

     IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA INFRASTRUKTURNOG RAZVOJA ZA 2015. GODINU

 

REALIZACIJA PROGRAMA RAZVOJA 2009.-2013.

     ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA

 

PROGRAMA RAZVOJA GRADA LESKOVCA 2015-2020. ZA 2015.      

      IZVEŠTAJ O REALIZACIJI  PROGRAMA RAZVOJA GRADA LESKOVCA 2015-2020. ZA 2015.

     ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA 2015-2020. ZA 2015.

      IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA GRADA LESKOVCA 2015.-2020. ZA 2016.

      ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA RAZVOJA 2015.-2020. ZA 2016.