Analiza - ostala proizvodnja

            U 2015.godini Agencija za lokalni ekonomski razvoj posetila je privrednike koje je subvencionisala programom samozapošljavanja 2013.godine u cilju saznavanje njihovih potreba i problema sa ciljem pružanja podrške daljem razvoju. Tom prilikom anketirano je 30 korisnika subvencije koji još uvek posluju posle isteka dvogodišnjeg perioda.

           Programom samozapošlјavanja u 2013. godini odobreno je ukupno 49 subvencija za samozapošlјavanje. Nakon isteka perioda obaveznog poslovanja od godinu dana, anketiranjem i dodatnim proverama smo utvrdili da je svoje poslovanje uspešno nastavilo 30 korisnika subvencije za samozapošlјavanje, dok je 19-oro korisnika subvencija za samozapošlјavanje prekinulo sa poslovanjem nakon isteka obaveznog vremena poslovanja od godinu dana.

 

     Analiza samozapošljavanja 2014.