Analiza - Prerađivačka industrija

Kancelarija za lokalni razvoj - grupa za lokalni razvoj u okviru Odeljenja za duštvene delatnosti I lokalni razvoj Gradske uprave grada Leskovca spovela je krajem 2017. godine anketu o stanju privrede i mišljenju privrednog sektora među mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Leskovcu.

 
Svrha ove ankete je da se obezbede korisne i pouzdane informacije o stanju u privredi i stavovima poslovne zajednice u Leskovcu. Upitnik putem koga su anketirani privredni subjekti, preduzeća I preduzetnici, sadrži pitanja  čijom analizom dobijamo odgovore na to kakva je poslovna klima u gradu, kako se privrednici Leskovca kotiraju na tržištu, kakve poteškoće  u poslovanju imaju isl. Ovim upitnikom ispituje se i zadovoljstvo privrednika kvalitetom rada lokalne samouprave, javnih preduzeća, kao i državnih institucija zaduženih za podršku privredi.
 
Anketa je radjena filtiriranjem evidentiranih preduzeća i preduzetničkih radnji iz online Registra preduzeća Odeljenja za društvene delatnosit I lokalni razvoj, kancelarija za lokalni razvoj-radna grupa za lokalni razvoj, koja nisu anketirana u 2016 godini uz dopunu neanketiranih preduzeća i preduzetnika iz baze APR-a. Anketom su obuhvaćena mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje. 
 
Prerađivačka industrija obuhvata proizvodna preduzeća i preduzetnike iz oblasti prehrambene, tekstilne, hemijske, drvne, metalne, nemetalne, elektro industrije i proizvodnje proizvoda od gume i plastike.
 

  Analiza 2015, - Prehrambena industrija

  Analiza 2015. - Tekstilna industrija