Analiza - trgovina i usluga

         Agencija za lokalni ekonomski razvoj je od marta do juna 2015. godine, sprovela Anketu  o stanju privrede i mišljenju privrednog sektora među mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Leskovcu.

         Svrha ove ankete je da se obezbede korisne i pouzdane informacije o stanju u privredi i stavovima poslovne zajednice u Leskovcu. Upitnici su sačinjeni od pitanja čijom analizom dobijamo odgovore na to kakva je poslovna klima u gradu, kako se privrednici Leskovca kotiraju na tržištu, kakve poteškoće  u poslovanju imaju. Sem toga ispituje se i zadovoljstvo privrednika kvalitetom lokalne samouprave, javnih preduzeća, kao i državnih institucija zaduženih za podršku razvoju biznisa.

         Anketa je radjena filtiriranjem evidentiranih preduzeća i preduzetničkih radnji iz online Registra preduzeća Agencije za lokalni ekonomski razvoj koja nisu anketirana u prethodnoj 2014.godini uz dopunu neanketiranih preduzeća i preduzetnika iz baze APR-a. Anketom su obuhvaćena mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje. Ukupan broj pravilno popunjenih anketa je 210. Kako bi podaci dobijeni iz upitnika bili što korisniji, rezultate ankete smo obradjivali prema delatnostima kojima se privrednici bave. Uzorak je reprezentativan. 

 

   Analiza 2015. - Trgovina i usluga

   Analiza 2016. - Trgovina i usluga